Første uges træning er gratis for alle nye medlemmer. Kom ned og prøv i virkeligheden.

Juniorer

Seniorer

Kr. pr ½ år Indbetales senest 31/1 og 31/8

400,-

600,-

Indmeldelsesgebyr

200,-

200,-

Passive pr. år

60,-

60,-

Vores kontingent kan holdes så lavt, fordi vores trænere og ledere alle gør et stort frivilligt arbejde for klubben samt at Ballerup Kommune stiller lokaler gratis til rådighed.

Første indbetaling kan være dele af ½-årlig kontingent for at komme ind i den ½-årlige betalingsrytme. Find en hjælp til det på dette link.

“KI”s konto er 2267 6288814684. Pr. 2023-10-28 er med den nye kasserer også kommet ny konto nr.

Kontingent til “KI” dækker også sportslicens (medlemsskab) af DJU (Dansk Judo og Ju-Jitsu Union) som giver dig adgang til at komme til graduering, fællestræninger, DM i Reaktionsbanemesterskab, sommerlejr, og meget andet spændende.

Oveni kontingentet kommer så udstyr til træning. Ved indmeldelse får du en gi, den hvide træningsdragt af klubben , så du har noget at træne i. Hvis du vil konkurrere kan der blive tale om at købe handsker, benskinner og f.eks. tandbeskytter. Alt i alt er Jiu-Jitsu ikke en særlig dyr sport.

Det er din egen indsats, der lægges vægt på og den du belønnes for.


Share