Funktion Navn
Formand Steen Storgaard
Næstformand: Jakob Bramaholm
Kasserer: Oda Troest
Sekretær Anders Christian Nørgaard
Bestyrelsesmedlem Per Frydendal
1. Bestyrelsessuppleant Bo Pilgaard
2. Bestyrelsessuppleant Vacant
Revisor Jonathan Benlolo
Revisor suppleant Simon Bank

Share