Her bliver vi lidt formelle. Bær over med os, for……

Jiu-Jitsu er oprindelig en Japansk sport, så høflighed, disciplin og respekt er en naturlig del af træning og opførsel. Udover at give en vejledning i hvordan vi opfører os i dojo’en (træningssalen) er etikette således et spørgsmål om almindelig høflighed og respekt for andre.

 

ALLE HENSTILLINGER FRA TRÆNEREN SKAL EFTERKOMMES ØJEBLIKKELIG

Inden træning:

 • Alle skal møde til den fastsatte tid.
 • Alle hjælper til med måtte ud- og indlægning.
 • Hvis man ønsker at forlade træningen før tiden, meddeler man dette til instruktøren inden træning.
 • Har man nogen skavanker, der gør, at man ikke kan udføre visse øvelser, meddeler man dette til træneren inden træning

 

Træningsstart:

 • Når træningen begynder eller slutter klapper instruktøren tre gange i hænderne. Herefter går alle på linie med den højest graduerede først.

 

 • Instruktøren “går” i zeiza, herefter “går” alle i zeiza.
 • Instruktøren giver signal til meditation.
 • Instruktøren vender sig mod shinden og siger: “Shind ni Rei”. Alle bukker mod shinden.
 • Instruktøren bukker mod hjælpetræneren, Dan-graduerede og evt. æresgæster.
 • Instruktøren vender sig mod eleverne. Den højst graduerede elev siger: “Rei” eller “Sensei ni rei”. Alle bukker mod instruktøren.
 • Kommer en elev for sent, går han/hun hen til træneren og forholder sig afventende indtil instruktøren vender sig mod ham/hende. Når begge har hilst kan eleven begynde sin træning.

 

Under træningen:

 • Når instruktøren vil give en kort instruktion, klapper han/hun én gang i hænderne. alle bliver stående, hvor de står og vender deres opmærksomhed mod instruktøren.
 • Når instruktøren vil give en længere instruktion klapper han/hun to gange i hænderne. Alle sætter sig over på den ene side af måtten i zeiza og vender deres opmærksomhed mod instruktøren.
 • Man må ikke ligge mageligt henslængt i Dojo’en. Kan man ikke sidde i zeiza kan man sidde i anza (skrædderstilling).
 • Hvis man vil tale med instruktøren, går man hen til ham/hende, afventer at træneren vender sig mod én, hilser på ham/hende og siger, hvad man ønsker.
 • Man må aldrig råbe eller kalde på træneren tværs gennem Dojo’en. Ej heller trække træneren i gi’en. Det vil ikke blive tolereret.
 • Inden man begynder træningen med sin uke skal man huske at hilse. Står man for tæt bukker begge mod deres venstre side.
 • Enhver som ønsker at forlade Dojo’en før træningen er slut, f.eks. på grund af ubehag, skade eller andre årsager, skal af sikkerhedsmæssige grunde spørge instruktøren om lov.

 

 • I Dojo’en (træningssalen) må der ikke råbes eller skriges udover kiai.
 • I Dojo’en skal der altid være rent og ryddeligt.
 • I Dojo’en må der ikke drikkes spiritus eller ryges.

 

 • Ved graduering skal man huske “hilsen” mod de(n) gradueringsberrettigede inden man starter sin graduering.

 

 


Share