Sikkerhed under træningen er meget vigtig. Vi arbejder med teknikker, som udført med fuld kraft og hastighed kan forvolde stor skade. Vi skal derfor alle have den nødvendige respekt for hinanden og følge vores sikkerhedsregler som angivet nedenfor.

 

Sikkerhedsreglerne er til for at sikre dig og din uke (træningspartner) imod skader.

 

DE SKAL DERFOR FØLGES FULDT UD!

 

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne medfører øjeblikkelig bortvisning fra “KI”.

  • Anvisninger fra træneren skal altid følges.
  • Alle slag, stød og spark skal og kun markeres
  • Låse og lignende greb skal indsættes på en sådan måde, at de ikke skader uke
  • Er man kommet i et greb, der giver smerte, skal man straks klappe på måtten, træningspartneren, sig selv eller på anden måde tilkendegive, at det gør ondt.
  • Slip! eller løsn grebet på din uke øjeblikkelig, når denne tilkendegiver smerte.
  • Under træningen må ingen have lange, urene eller lakerede negle.
  • Der må ikke bæres smykker eller andre genstande, der kan skade under træningen.
  • Leg med Jiu – Jitsu må ikke finde sted, såvel i som udenfor Dojo’en (træningssalen).

 


 

Share